top of page

Bodø naturskole er et kommunalt tilbud for elever i grunnskolen, med naturen som læringsarena. Virksomheten er tredelt, med naturskole, pedagogisk virksomhet ved Sjunkhatten leirskole samt utleie av lokaler. Naturskolen ligger direkte under Avdeling for oppvekst og kultur i Bodø kommune.

Skjermbilde 2022-10-22 115716.png
Naturområdet.png

Våre verdier

Bodø Naturskole skal være en arena for mestring og livsglede. Våre pedagogiske tilbud skal bygge på 5 viktige prinsipper:

Relasjon - Jeg vokser i lag med andre

Relevans - Det jeg gjør gir mening

Medvirkning - Jeg har medbestemmelse 

Mestringstro - Jeg bygger opp troen på meg selv og mine egenskaper gjennom det jeg gjør

Aktivitet i friluft - Jeg har det best med meg selv gjennom aktiv læring og fysisk aktivitet i friluft

Vi som jobber her

Armand Lengali

Fritidsleder og pedagog

Mobil: 993 19109

E-post: armand.lengali@bodo.kommune.no

Irene Thomasen

Vert

Mobil: 909 69212

E-post: irene.thomassen@bodo.kommune.no

Mona Unosen

Pedagog

Mobil: 901 65726  

E post: mona.unosen@bodo.kommune.no

Monica Nygård Hetzler

Renholder/assistent
Mobil: 918 43404

E-post: monica.hetzler@bodo.kommune.no

Markus Bjerkenes 

Leder

Mobil: 928 56483

E-post: markus.bjerkenes@bodo.kommune.no

Tone Helgesen 

Pedagog
Mobil: 994 69316   Epost: tone.helgesen@bodo.kommune.no

Tor Martin Hansen

Vaktmester
Mobil: 481 06518

E-post: tor.martin.hansen@bodo.kommune.no

bottom of page