top of page
20231025_140611.jpg

Å være på leirskole
Elevene vil daglig delta på ulike aktiviteter ute i naturområdene rundt og ved Sjunkhatten leirskole. Målet er å tilby fysisk aktivitet, øve på samhandling og praktisk problemløsning i nydelig urørt natur. Leirskolen er også en øvelse i å greie seg selv og for enkelte er dette første overnatting hjemmefra. 

 

De fleste er enige i at leirskole er et godt og viktig tilbud. I 1957 ble de første elevene ønsket velkommen til Den Norske Fjellskolen på Høvringen.

Et leirskoleopphold gir gode naturopplevelser sammen med andre. Sosiale ferdigheter og erfaringer er også en viktig del av opplevelsen. Her øves det i selvstendighet, samarbeid, det å ta vare på hverandre, og det å vise hensyn til andre.

Læring, mestring, samarbeid og trivsel står sentralt i leirskoleuka. I noen aktiviteter må elevene tøye egne grenser for å oppnå mestringsfølelse. For andre aktiviteter er godt samarbeid nøkkelen til lykkes.

Naturen er en god læringsarena. Å flytte undervisninga ut av klasserommet er å komme nærmere virkeligheten. Undervisning ute åpner for tverrfaglige arbeidsmetoder. Å få bruke flere sanser, og motoriske og praktiske ferdigheter, slår særlig positivt ut for mange elever.

All undervisning er knyttet mot læringsmål og aktuelle kompetansemål i Fagfornyelsen. Leirskoleuka er også tuftet på Overordnet del av læreplanen.

bottom of page